Selecteer een pagina
Klimaatverandering in de media

Klimaatverandering in de media

Dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur sinds een aantal jaar stijgt wordt door het grootste deel van de bevolking wel erkend. Daarnaast staat de stijgende gemiddelde concentratie van het broeikasgas CO2 door het uitgebreide aanbod aan onafhankelijke meetsystemen...
Energie in de industrie

Energie in de industrie

De industrie gebruikt 45% van het energie eindverbruik in Nederland. Echter is hiervan maar 13% elektriciteit, de rest bestaat uit grondstoffen (48%) en warmte (39%). Dat betekent dat de uitstoot niet significant teruggebracht kan worden door elektriciteit uit zon- of...