Waar komt mijn gas vandaan?

Aardgas, of kort gezegd gas, wordt in Nederland gebruikt voor de verwarming van je huis, om mee te koken of voor het warme water uit je kraan.

Daarnaast wordt gas als energiebron gebruikt in elektriciteitscentrales om elektriciteit op te wekken. Aardgas is een fossiele brandstof en bij het verbranden hiervan komt ook het broeikasgas CO2 vrij. Vanuit het klimaat gezien is de verbranding van aardgas dus een minder goed plan.

Op het moment dat het aardgas uit de put komt bevat het nog veel stoffen die schadelijk of onbruikbaar zijn om te verbranden. Water, zand, en andere soorten gassen komen mee omhoog met het opwekken van aardgas. Daarom moet het nog eerst zuiver worden gemaakt. Als dat is gebeurd wordt ook een geurstof toegevoegd. Als je het fornuis aan laat staan en je ruikt gas, ruik je dus eigenlijk een stofje wat er van nature niet al in zit. Maar ruik je een stof die is toegevoegd om gaslekkages te ontdekken.

Gas kun je door kunststoffen of metalen gasleidingen vervoeren. Maar ook in vloeibare vorm via tankers. Een groot deel van het gas dat we in Nederland gebruiken komt uit Nederland zelf. En in Nederland zelf komt het grootste gedeelte uit Groningen. Daar is in de jaren vijftig voor het eerst een grote voorraad gas ontdekt. Hier zit zoveel gas in dat Nederland de grootste aardgasproducent is van de Europese Unie.

Vanwege deze ontdekking werden we minder afhankelijk van energie uit het buitenland. Door deze vondst is Nederland gelijk begonnen met het aanleggen van een groot gasnetwerk om iedereen te voorzien van ons eigen aardgas. En daarom heeft vandaag de dag bijna iedereen in Nederland ook een gasaansluiting en maakt gebruik van aardgas uit Nederland. De aardgasproductie en export hiervan geven Nederland de mogelijkheid om hier geld aan te verdienen. Het levert geld op voor de overheid die dit weer kan uitgeven aan de bevolking. Dus dat is positief.

Het gas uit de gasvelden zit in de kleine gaatjes van stenen onder de grond. Het gas zit daar vast vanwege een ondoorlatende steenlaag die er bovenop zit. Tijdens de gaswinning ontstaan verzakkingen in de ondergrond die de laatste jaren tot steeds meer aardschokken leiden. Dit zorgt voor veel onrust van de bewoners in deze gebieden. Vanwege deze problemen en de klimaatdoelstellingen zal de komende jaren de gaswinning af worden gebouwd naar nul.

Wat nu? Omdat Nederland in de toekomst steeds minder aardgas wil gaan opwekken wordt er gekeken naar alternatieven. Eén van de alternatieven is waterstof. Waterstof is ook een gas en kan ook gebruikt worden voor de opwerk van elektriciteit. Er zijn ideeën om waterstof bijvoorbeeld door onze oude gasleidingen te laten lopen. Dit vergt echter nog wel wat aanpassingen van de leidingen, maar als dat lukt dan kan het misschien helpen om duurzamer te worden. Meet weten? Lees hier meer over waterstof…

60 jaar aardgas