wat is energie transitie? 

Wat is de energietransitie en hoe kan ik bijdragen?

Op de vraag wat de energetransitie is, zijn veel antwoorden. De energietransitie is een heel breed begrip, waar alle veranderingen met energie onder kunnen vallen. Transitie betekent een grote verandering. In dit geval betekent het dat we met de hele maatschappij op een andere manier energie gaan opwekken en gebruiken. Dit kan dus gaan over andere bronnen van energie, zoals windmolen en zonnepanelen. Het kan andere manieren van vervoer betekenen: een elektrische auto of fiets. Maar ook het hergebruiken van spullen, andere materialen gebruiken voor gebouwen, of gewoon een spaarlamp zijn onderdeel van de energietransitie. 

Wat hebben deze dingen nou met elkaar te maken?

Al deze dingen zorgen ervoor dat we minder broeikasgassen gaan uitstoten. Windmolens zorgen er bijvoorbeeld voor dat we minder stroom hoeven op te wekken met kolen of gas. Elektrische auto’s vervangen auto’s met dieselmotoren. En door andere materialen te gebruiken, hoeft er bijvoorbeeld minder plastic te worden gemaakt, waar olie voor nodig is. 

Het doel van al deze maatregelen is minder broeikasgassen. Maar daarnaast hebben veel van deze oplossingen extra voordelen. Zo wordt de stroom door windmolens bijvoorbeeld goedkoper, auto’s stiller, en spaarlampen gebruiken minder elektriciteit, wat geld kan schelen! We hopen dat het voor jou wat duidelijker is geworden wat de energietransitie is. Meer weten? Lees het op deze pagina.

Maar wat betekent het nou voor jouw leven?

wat is de energietransitie