Hoe werken batterijen?

 

Een batterij slaat elektriciteit op voor toekomstig gebruik. Alles heeft een elektrische lading. Deze lading kan positief of negatief zijn en deze ladingen springen naar elkaar over als ze in contact komen. Dit merk je bijvoorbeeld zelf als je je haar kamt en je haar aan de kam blijft hangen. Tussen twee verschillend geladen materialen, bijvoorbeeld tussen een positieve en een negatieve plaat, ontstaat een chemische reactie als zij zijn ondergedompeld in elektrolyt (een oplossing van zwavelzuur en water). Door deze reactie wordt een spanning opgebouwd.

In de basis loodzuur-batterij is de spanning ongeveer 2 volt per cel, wat een totaal van 12 volt oplevert. Elektriciteit stroomt uit de batterij zodra er een verbinding is opgebouwd tussen de positieve en de negatieve polen. Dit is het geval als er een verbruiker die elektriciteit nodig heeft, bijvoorbeeld een radio, wordt aangesloten op de beide polen van de batterij.

De vergelijking tussen een elektrische auto en een smartphone wordt vaak gemaakt: je laadt ze ’s avonds op, de volgende ochtend zijn ze vol en als je ze gedurende de dag heel veel gebruikt, moet je ze tussentijds nog een keer opladen.

Je merkt dat je na verloop van tijd steeds iets minder lang met een volle accu doet. Dat geldt in zekere – maar vaak beperktere mate – ook voor de accu’s van elektrische auto’s. De overeenkomst waarmee we beginnen is de chemische samenstelling van de accu: bijna alle mobiele telefoons en elektrische auto’s maken gebruik van lithium-ion-accu’s of een sterk verwante variant. Dat is omdat lithium-ion-accu’s een hoge energiedichtheid (je kunt veel energie in een kilo stoppen) en een lange levensduur hebben (ze gaan dus lang mee). Meer weten over accu’s in elektrische auto’s? Klik dan op het linkje onderaan dit artikel

Carrière 

Op zoek naar een baan waarbij je met elektrische auto’s werkt? Je kunt dan zoeken naar een baan als monteur voor elektrische auto’s of laadpalen. Je kunt dan werken bij een garage of je kunt laadpalen gaan installeren bij mensen thuis!