Dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur sinds een aantal jaar stijgt wordt door het grootste deel van de bevolking wel erkend. Daarnaast staat de stijgende gemiddelde concentratie van het broeikasgas CO2 door het uitgebreide aanbod aan onafhankelijke meetsystemen bij het gros van de samenleving niet ter discussie. Ook dat het klimaat verandert als gevolg van deze gemiddelde temperatuurstijging is vrijwel onomstreden.

Over de oorzaken van de opwarming van de aarde is echter niet iedereen het eens. Binnen de wetenschap heerst er consensus (meer dan 97% van de wetenschappers zijn het hierover eens) dat de gemiddelde temperatuur stijgt als gevolg van een toename van het broeikaseffect, als gevolg van de uitstoot van CO2 door het verbranden van fossiele brandstoffen. Doordat de mensheid door het begin van de industriële revolutie ruim anderhalve eeuw geleden op grote schaal fossiele brandstoffen begon op te stoken om energie op te wekken, komt de koolstof die zich gedurende miljoenen jaren heeft vastgelegd tijdens de vorming van fossiele brandstoffen nu in korte tijd vrij.

Dat gebeurt natuurlijk niet zonder reden. Het doel van de verbranding van fossiele brandstoffen is om energie op te wekken in de vorm van warmte, die vervolgens in elektriciteit of beweging omgezet kan worden. Zo drijven we onze auto’s aan en zorgen we dat er altijd licht brandt. Dit is allemaal onderdeel van ons energiesysteem. Door het gebruik van fossiele brandstoffen heeft dit energiesysteem heeft ons in staat gesteld om in korte tijd een enorme welvaart op te bouwen. Vrijwel alles in onze samenleving hangt op de één of andere manier wel samen met fossiele brandstoffen.

Maar als we zo door blijven gaan, en we onze economische groei aanjagen door steeds meer fossiele brandstoffen op te stoken, wordt de klimaatverandering steeds verder versterkt. Om die reden spraken in 2015 196 landen, waaronder Nederland, in het akkoord van Parijs af dat de gemiddelde temperatuurstijging niet boven de 2 graden mocht stijgen met betrekking tot de gemiddelde temperatuur voor het industriële tijdperk. Om dit voor elkaar te krijgen hebben de landen toegezegd hun uitstoot sterk terug te brengen, wat betekent dat we ons energiesysteem ingrijpend moeten veranderen.

Hoe deze verandering precies moet is op dit moment een fel onderwerp van discussie, zowel in de politiek als in de maatschappij. En als je je over de onderwerpen wil informeren verschilt het nogal per medium hoe de standpunten weergegeven worden, hoe rozig het plaatje geschetst wordt en of alle aspecten van het probleem wel genoemd worden. Vaak blijkt dat uiteenlopende berichtgevingen die elkaar op het eerste gezicht tegen spreken wel degelijk te kloppen, maar worden een aantal aannames of randvoorwaarden weggelaten waardoor het moeilijk is de volledige context te begrijpen.

Wij gaan op deze site ook niet voorschrijven welke media het wel of niet bij het goede eind hebben. Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat je over een bepaald onderwerp niet maar één medium raadpleegt, maar meerdere. En kijkt of de besproken onderwerpen in de verschillende publicaties op de zelfde manier worden belicht, of dat de aannames of perspectieven wel gelijk zijn. En blijf kritisch: if it sounds to good to be true, it probably is. Veel leesplezier!