De energietransitie is een breed begrip. Het is lastig om te begrijpen wat allemaal bij de energietransitie hoort en wat nietIn de media is er veel aandacht voor de energietransitie, maar omdat het zo groot en complex is kunnen veel mensen zich er weinig bij voorstellen. Het is daarom voor een groot deel van de Nederlanders (en waarschijnlijk voor een groot deel van de wereldbevolking) een ‘ver van mijn bed show’. Om de energietransitie wat begrijpelijker te maken hebben wij deze opgedeeld in 4 categorieën

Bron: “REScoops reiken lokale besturen de hand”, Citynvest

1. De elektriciteitstransitie

De elektriciteitstransitie gaat over het overgaan van fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie naar duurzame bronnen voor het opwekken van energie. Hier komen nieuwe energie-opwek technologieën aan bod, zoals wind, of zonne-energie. Ook zullen de nodige uitdagingen die duurzame energieopwekking met zich meebrengen hier uiteengezet worden. Denk hierbij aan peak demand, grid shaving, base load en dergelijke.

2. De warmtetransitie

De warmtetransitie heeft te maken met hoe wij onze gebouwen verwarmen. Momenteel worden de meeste gebouwen verwarmd met een CV-ketel of een ander fossiel gestookte warmte-opwekker. Nederland heeft als doelstelling om in 2050 aardgasvrij te zijn. Hiervoor is een warmtetransitie nodig.  De warmtetransitie gaat over het anders verwarmen van onze gebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verwarmen met een warmtepomp, of een warmtenet. Het nieuwe verwarmen brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Beluister hier de podcast over de warmtetransitie voor meer informatie.

Bron: “Een transitievisie warmte opstellen, hoe doe je dat?”, Duurzaam Gebouwd

Bron: “Nederlandse infrastructuur energieneutraal in 2030”, TGTHR

3. De mobiliteitstransitie

De mobiliteitstransitie gaat over een andere manier van vervoer(en). Traditioneel gezien vervoeren wij ons met middelen die gestookt worden op fossiele brandstoffen. Om in 2050 een CO2 neutraal Nederland te realiseren moet dit anders. In de mobiliteitstransitie komen andere manieren van vervoer naar voren. Denk hierbij aan elektrische auto’s, biobrandstoffen en andere toepassingen. Ook zijn er grote aanpassingen nodig aan de huidige infrastructuur. Denk hierbij aan laadpalen en waterstoftankstation.

4. De industrietransitie

De industrie heeft een groot aandeel in de uitstoot van CO2 in Nederland. Dit aandeel moet naar beneden. Door slimme oplossingen, het hergebruiken van warmte en het opvangen van de uitstoot kunnen wij onze industrie CO2 neutraal maken.

Bron: Naar een CO2-neutrale industrie, TNO