Bouwput warmtenet HVC bij Gravenwegpad Alkmaar. Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Een warmtnet is een ondergronds systeem van geïsoleerde buizen die warm water vervoeren naar gebouwen die een warmtevraag hebben. Dit water wordt opgewarmd op een centraal punt en na afgifte van de warmte aan de gebouwen stroomt het op een koudere temperatuur terug. Dit systeem is niet nieuw in Nederland en bestaat al sinds 1923. 

Momenteel worden bijna alle woningen in Nederland nog verwarmd met een individuele CV-ketel die draait op gas. Het beter isoleren van deze woningen en het vervangen van de CV-ketel met een afleverset, maakt het mogelijk deze woningen te verwarmen doormiddel van een warmtenet 

Momenteel worden de bestaande warmtenetten nog vaak verwarmd door energiecentrales die draaien op gas. In de toekomst kunnen duurzame bronnen warmte leveren aan het warmtenet. Potentiele duurzame energiebronnen zijn: Geothermie, biomassa, warmtepompen i.c.m.  oppervlaktewater of rioolwaterzonthermie & restwarmte van industriële processen en datacenters gevoed door duurzame geproduceerde stroom. 

Visueel zien hoe een warmtenet werkt? Bekijk dan dit filmpje.