In het thema duurzaamheid wordt veel gesproken over groene stroom, maar wat betekent dit eigenlijk? Met groene stroom wordt elektriciteit bedoeld die is opgewekt uit een hernieuwbare bron, bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie. De zon of de wind kun je niet ‘opmaken’ zoals dat bij kolen, gas en olie wel kan, dus worden dit hernieuwbare bronnen van energie genoemd. 

De stroom van een zonnepaneel of een windmolen ziet er (helaas) niet anders uit dan stroom uit een kolencentrale. Ook wordt deze stroom gewoon op het elektriciteitsnet geleverd, zodat mensen en bedrijven dit kunnen gebruiken. Hoe weet je dan welke stroom ‘groen’ (uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind) is of ‘grijs’ (uit fossiele brandstoffen zoals kolen en gas)?  

Bij de stroom die groen is wordt per megawatt uur (MWh, de eenheid van elektriciteitsproductie) een certificaat gemaakt die bewijst dat de stroom uit een hernieuwbare bron komt. Deze certificaten heten Garanties van Oorsprong (GvO’s) en worden streng bijgehouden door de Nederlandse organisatie CertiQ. Zo weten ze precies waar en door welke technologie stroom wordt geproduceerd. 

Het systeem werkt dus puur administratief. Doordat de certificaten los staan van de elektriciteit zelf, is het mogelijk dat de stroom wordt verkocht aan de ene persoon maar het certificaat aan de ander. Dan mag de verkochte stroom alleen niet meer ‘groen’ genoemd worden, dat mag alleen als dit samen met het certificaat wordt verkocht.